افتخارات


برگ‌هايي از افتخارات

 


 

منتخب فرهنگستان هنر در بزرگداشت نام‌آوران علم، ادب و هنر (1378)

چهره ماندگار عرصه خوشنويسي (1381)

منتخب فرهنگستان هنر در بزرگداشت نام‌آوران علم، ادب و هنر (1388)

اولين نشان درجه‌يك هنري موسسه فرهنگي اكو تركيه (1390)