آثار

 

 

خط استاد اميرخاني زيبنده اشعار و كتاب‌هاي فراواني بوده است كه برخي از آنها عبارت‌اند از:


رسم‌الخط اميرخاني

آداب‌الخط اميرخاني

گلستان سعدي

رباعيات خيام

ديوان خواجوي كرماني

صحيفه هستي

فرازهايي از شاهنامه

دوازده بند محتشم كاشاني

ديوان حافظ

منتخبي از غزليات سعدي

سرو سايه‌فكن

 

براي مشاهده گلچين آثار استاد غلامحسين اميرخاني اينجـــــــــــا كليك كنيد.